Krediet energiebesparende investeringen

woensdag, februari 01, 2006

Fortis lanceert krediet voor energiebesparende investeringen.

Sinds 2003 kunnen investeringen in energiebesparende verbouwings- en
vernieuwingswerken (zoals de vervanging van oude stookketels, de installatie van zonneboilers,...) gedeeltelijk worden afgetrokken van de belastingen. Bovendien wordt in 2006 het fiscaal voordeel van deze investeringen verhoogd tot maximum 1.280 EUR.

Daarnaast bestaan er heel wat premies en fiscale voordelen vanwege de federale, regionale, provinciale, gemeentelijke overheden en/of netbeheerders om het rationeel energieverbruik te stimuleren.

Ook in 2006 wil Fortis dit duurzaamheidsbeleid steunen en de consument helpen om het zuiniger aan te doen. Nadat in december 2005 een specifieke Autofinanciering ter bevordering van de aankoop van energiezuinige wagens met succes op de markt gebracht werd - waarbij nu al 1 op 5 financieringen voor nieuwe wagens een energiezuinig label draagt- lanceert Fortis op 23/01/2006 het Energiekrediet.

Om het energiezuinig bouwen en verbouwen te stimuleren, wil Fortis de klanten die willen overgaan tot energiebesparende investeringen een duwtje in de rug geven. Wie vandaag investeert in energiebesparende oplossingen, verzekert zich immers van merkelijk lichtere energiefacturen in de toekomst.

Het Energiekrediet van Fortis is een lening op afbetaling bestemd voor de financiering van volgende energiebesparende investeringen:
  • De installatie van nieuwe ramen of deuren
  • De vervanging van de verwarmingsinstallatie
  • De plaatsing van thermostatische kranen op radiatoren
  • De installatie van een boiler
  • De aankoop van isolatiematerialen
Het gaat dus niet om een eenmalige besparing, zoals een "goedkoop krediet" voor het vullen van een stookolietank, maar om oplossingen op langere termijn die elk jaar opnieuw de energiefactuur doen dalen.

Het Energiekrediet krijgt bij de lancering een unieke vaste rentevoet van 5,50%, dit is veel lager dan de traditionele Lening op Afbetaling "Comfortkrediet". Daarnaast is er zelfs al een Energiekrediet mogelijk vanaf 1.250 EUR.

Bij grondige aanpassingen of verbouwingen kan een nieuw woonkrediet of een heropname een oplossing zijn waarmee de klant aanzienlijke belastingswinsten kan realiseren voor een geheel aan energiebesparende maatregelen.

In samenwerking met haar partner Livios heeft Fortis een Energiedossier gemaakt met alle nuttige informatie ivm rationeel energieverbruik, energiezuinig bouwen en wonen, het energiebeleid van de overheid, de verschillende fiscale voordelen en premies (met zoekmotor volgens woonplaats), enz.. U vindt het volledige energiedossier op de site www.fortisbank.be/wonen onder de behoeftenpagina "Ik wil energie besparen". Op die site kan u tevens een simulatie voor een Energiekrediet maken.

Ter illustratie:
Een gezin in Vilvoorde vervangt zijn oude atmosferische gasketel door een nieuwe condenserende gasketel waarvan het rendement 20 à 25% hoger is. Door te opteren voor een energiezuinige ketel realiseert het gezin een jaarlijkse besparing van 200 à 250 euro op zijn gasfactuur

Kostprijs = 2800 euro
Fiscale aftrek =
federale belasting -1120 euro (2800 x 40%)
gemeentelasting -78 euro (1120 x 7%)
totaal overheden -1198 euro
Premie netbeheerder -125 euro

Netto investering na aftrek & premies 1477 euro

Als het gezin deze uitgave financiert via het Energiekrediet ten belope van 2.800 euro, terugbetaalbaar in 30 maanden, dan betaalt het gezin maandelijks 99,94 euro aan de bank.

Gezien de voordelige rentevoet van het Energiekrediet zijn de totale interestlasten van het krediet (198 euro) al na één jaar terugverdiend via de besparing op de energiefactuur. De totale netto kostprijs van de investering is al na 6 à 7 jaar terugverdiend, terwijl de economische levensduur van de ketel 15 à 20 jaar is.

gepost door Dirk Sabbe op

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

← Homepage