Belasting vermindering & energie besparing

donderdag, september 29, 2005

We gaan verder met deeltje twee in de subsidie doolhof rond energiebesparende maatregelen.

Laten we even een concreet voorbeeld uitwerken (dat zal een aantal zaken duidelijker maken) : zonnepanelen om electriciteit op te wekken, fotovoltaische panelen dus (een investering die we daadwerkelijk zullen doen). We baseren ons op de maatregelen die zullen gelden vanaf 1 januari 2006

Op Federaal niveau kun je dus belasting vermindering krijgen voor elke energiesparende ingreep die je laat uitvoeren. Hier vind je nog eens de overzichtspagina.

Ook op Vlaams niveau kun je een compensatie voor je investering vangen. Er wordt echter geen "echte" subsidie of premie gegeven, je krijgt per 1000 geleverde kWh een bonus:
Voor elke 1000 kWh elektriciteit opgewekt met deze zonnepanelen ontvangt de eigenaar een groenestroomcertificaat. Elk certificaat kan vervolgens bij de netbeheerder ingeruild worden tegen een gegarandeerde waarde van 450 euro gedurende 20 jaar vanaf de inwerkingstelling van de installatie. Groenestroomcertificaten worden aangevraagd bij de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt.
Geen slecht systeem, vind ik. Het is ook een aansporing om je systeem zo rendabel mogelijk te op te stellen. Om echter te voorspellen wat je "inkomsten" zullen zijn wordt de berekening eigenlijk "natte vinger werk".

Bijkomend is er ook nog een kleine subsidie voorzien voor de periode 2006 - 2007:
Voor particulieren, onderwijsinstellingen, lokale besturen, vzw's en verenigingen geeft de Vlaamse overheid bijkomend 10% investeringssteun. Deze steun is voorzien voor investeringen in 2006 en 2007.
Wat er echter na 2007 zal gebeuren heb ik het raden naar...

Helaas is er in Gent geen premie voorzien op Gemeentelijk niveau. Spijtig.

Nu nog te weten komen wat een Fotovoltaische zonnepaneel installatie kost & wat ie zou kunnen opbrengen qua kWh & we kunnen de rekening maken.

Later meer...

gepost door Dirk Sabbe op

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

← Homepage